Κάλως ήρθατε

O ανθρωπιστικός οργανισμός KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές,
εκπαιδεύει δωρεάν μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση,
με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων

Τι μπορείς να κάνεις

Βρες έναν Aπινιδωτή

Εθνικός χάρτης απινιδωτών

Καταχώρηση AED

Βοήθησε και εσύ να σωθεί μια ζωή

Θέλω να εκπαιδευτώ

Ενημερώσου για τα προγράμματά μας

192

Σχολεία

17.796

Μαθητές

348

Εθελοντές Εκπαιδευτές

102

Νέοι Απινιδωτές

14

Θύματα ανένηψαν