ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ

Ανθρωπιστικός Οργανισμός
Εκπαίδευση μαθητών και ενηλίκων στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση,
διάδοση και τοποθέτηση Απινιδωτών σε Ελληνικά σχολεία και κοινότητες


Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Αναστάσης Στεφανάκης
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τζιατζιάς
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Θεοδωράκογλου
Ταμίας: Αναστάσης Σαμαράς
Μέλος: Κωνσταντίνος Κυριλλίδης


Τα παιδιά μπορούν να μάθουν πρώτες βοήθειες?
Η απάντηση είναι ναι!

Τα παιδιά είναι συχνά παρόντα σε επείγουσες καταστάσεις για την ζωή και αν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα, μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικά με τους ενήλικες στη διάσωση μίας ζωής.

Το 90% τον παιδιών σχολικής ηλικίας αναφέρουν πως θα ήθελαν να ξέρουν πώς να ανταποκριθούν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το σχολικό περιβάλλον είναι το ιδανικό περιβάλλον, καθώς εκεί η μάθηση είναι η κύρια δραστηριότητα. Οι δεξιότητες που αποκτώνται αυξάνουν την αυτοεκτίμηση των μαθητών, το αίσθημα προσωπικής ευθύνης, καθώς και την έννοια του προσωπικού καθήκοντος στην κοινωνία.

Οι δεξιότητες της Βασικής υποστήριξης της ζωής είναι απλές, διασκεδαστικές πολλές φορές, εύκολες στη διδασκαλία και τη μάθηση, και με μόλις τρεις ώρες της σχολικής τους ζωής, τα παιδιά μπορούν να διδαχθούν τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για να σώσουν μια ζωή!

Λίνα Τζανή, Παιδοψυχολόγος, MSc, BScΤο πρόβλημα 

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. 750.000 άντρες, γυναίκες και παιδιά, παθαίνουν εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση ανάμεσα σε 27 Ευρωπαϊκές Χώρες στην αναζωογόνηση θυμάτων εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής, (Μελέτη EURECA ONE).

Στην Ελλάδα ελάχιστοι πολίτες του γενικού πληθυσμού είναι εκπαιδευμένοι στην ΚΑΡΠΑ και την χρήση των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs), με αποτέλεσμα να μην ξεκινάει έγκαιρα η αναζωογόνηση του θύματος από τους πρώτους παρευρισκόμενους.

 Και η λύση

Αποδεικνύεται πως η έγκαιρη έναρξη Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και η έγκαιρη Απινίδωση από τους πρώτους παρευρισκόμενους, πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες επιβίωσης των θυμάτων της εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής.

Σε Χώρες όπου είναι διαδεδομένοι οι Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs) και θεσμοθετημένη η εκπαίδευση πολιτών & ιδιαίτερα των μαθητών σχολικής ηλικίας (πχ Δανία), παρατηρήθηκε πως μέσα σε λίγα χρόνια τριπλασιάστηκε το ποσοστό των θυμάτων που επιβιώνουν από μια εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή.

KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ. Δημιουργία του πρώτου Ανθρωπιστικού Οργανισμού στην Ελλάδα, που αποκλειστικό στόχο έχει την εκπαίδευση μαθητών σχολικής ηλικίας και Εκπαιδευτικών στην Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ώστε στο μέλλον να υπάρξει ένα μεγαλύτερο δίκτυο ενήλικων διασωστών.Μάθημα αναζωογόνησης τώρα

Η Ελλάδα είναι μία από τις 22 Ευρωπαϊκές Χώρες η οποία εκπαιδεύει μαθητές σχολικής ηλικίας και εκπαιδευτικούς στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και ίσως η μόνη, που με μηδέν Ευρώ Κρατική επιχορήγηση τρέχει το πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES σε εθνική εμβέλεια.

O Οργανισμός KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ σε συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, μέσα από ένα αυτοχρηματοδοτούμενο πιλοτικό πρόγραμμα, εκπαίδευσε επίσημα από το 2017 μέχρι και σήμερα πάνω από 29.000 μαθητές σχολικής ηλικίας και εκπαιδευτικούς στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε 310 σχολεία της Χώρας, διαδίδοντας ταυτόχρονα την τοποθέτηση των Απινιδωτών [AEDs] σε Σχολεία, Υπηρεσίες και δημόσιους χώρους.

Σκοπός μας είναι να θεσμοθετηθεί το μάθημα KIDS SAVE LIVES και της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και να μπει επίσημα πλέον στο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών των Ελληνικών σχολείων και πάνω από το 93% των σχολείων το υποστηρίζει!Η Ελλάδα μπορεί

CPR IN GREEK SCHOOLS
 Έναρξη μαθημάτων Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σε 100 περίπου σχολεία της Χώρας [2010 — 2016]

 Έγκριση Εκπαιδευτικού Προγράμματος ‘KIDS SAVE LIVES’ για τα σχολεία όλης της Χώρας, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠΠΕΘ [2016]

 Εκπαίδευση 29.612 μαθητών σχολικής ηλικίας και εκπαιδευτικών σε 312 Σχολεία της Χώρας, με την συμμετοχή 540 εθελοντών εκπαιδευτών του ERC [2016 — 2018]

 Δημιουργία των πιο νέων εκπαιδευτών της Ευρώπης [16 ετών], μετά την θετική ανταπόκριση του ERC για μείωση του ηλικιακού ορίου κατά 2 χρόνια

AEDs — AEDs MAP
 Σύσταση Ελληνικής Πολιτείας με σκοπό την τοποθέτηση Απινιδωτών [AEDs] σε κάθε δημόσιο χώρο [2007, Υπουργική Απόφαση Υ4Α/οικ.15576]

 20 περίπου Σχολεία και 85 κοινότητες, προμηθεύτηκαν Απινιδωτές [AEDs] μετά την εκπαίδευση των μελών τους [2011 — 2018]

 Δημιουργία εθνικού χάρτη Απινιδωτών [AEDs]: WWW.KIDSSAVELIVES.GR


NO.NO.GO
 Ανάπτυξη δικτύου ανανηπτών [BLS] και απινιδωτών [AEDs] σε επίπεδο κοινότητας, σχολείου ή φορέα για έγκαιρη αντιμετώπιση θυμάτων καρδιακής ανακοπής

ROSC ♥ OHCA
 14 θύματα καρδιακής ανακοπής ανένηψαν και 9 παιδιά και ενήλικοι με πνιγμονή από ξένο σώμα σώθηκαν, χάρη στα προγράμματα KIDS SAVE LIVES και NO.NO.GO [2016 — 2018]

>   Νεφέλη: Είναι το πρώτο παιδί στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα παιδιά στον κόσμο, που σώζει μια ανθρώπινη ζωή [2018, Αφίδνες Αττικής]

AWARD BY ERC
 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης βραβεύει το KIDS SAVE LIVES για το έργο του, με την υποτροφία PETER BASKET BURSARY

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια ΕΕΕΠΦ – ΚΙDS SAVE LIVES

KIDS SAVE LIVES: Αφορά Ελληνικά σχολεία, εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς [σε μαθητές άνω των 10 ετών]

BLS/ERC: Αφορά όλα τα παιδιά και τους πολίτες που επιθυμούν να πιστοποιηθούν με Ευρωπαϊκό πτυχίο στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση [συνήθως άνω των 12 ετών]

BLS INSTRUCTOR/ERC
: Αφορά εφήβους και ενηλίκους, οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές της Βασικής Υποστήριξης της Ζωής του ERC [άνω των 16 ετών]

ΝΟ.ΝΟ.GO
: Αφορά φορείς που διαθέτουν Απνιδωτή και πιστοποιημένους ανανήπτες, οργάνωση ανανηπτών και απινιδωτών σε επίπεδο κοινότητας με σκοπό την έγκαιρη αναζωογόνηση θυμάτων καρδιακής ανακοπής

L.I.F.E. F.O.R.C.E.:
Αφορά την εκπαίδευση μικρών παιδιών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες [φάση δημιουργίας, κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 5-10 ετών]

 

Περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή σας στα παραπάνω μπορείτε να βρείτε εδώ: Θέλω να εκπαιδευτώ

Στήριξε το έργο μας: http://www.kidssavelives.gr/tropoi-stirixis/

To KIDS SAVE LIVES στα Ελληνικά Σχολεία και τις Ελληνικές Κοινότητες 

https://www.facebook.com/kidssavelives/videos/2147748322156522/

Εκπαιδευτές ΑΤΤΙΚΗΣ, πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES

Η ΕΕΕΠΦ και τo KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, στο''ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ'' .. Απολαύστε μία πανέμορφη παρέα υπέροχων εθελοντών, που θα σας χαρίσει ένα μεγάλο μόνιμο χαμόγελο <3Manos Meimarakis, είσαι ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ!!!

Gepostet von KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές am Freitag, 2. November 2018

Το KIDS SAVE LIVES σε ακόμη μια μαζική εκπαίδευση κοινού…

ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ!!!Μαζική εκπαίδευση [500] περίπου ανθρώπων κάθε ηλικίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.Συνεργασία KIDS SAVE LIVES – ΕΕΕΠΦ – ΕΚΕ. [Υλικό: Δημήτρης Αλεξάκης]love it – share it <3 <3 <3

Gepostet von KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές am Samstag, 10. Februar 2018

https://www.facebook.com/kidssavelives/videos/342304139878895/