ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩ

Συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμέτεχετε σε εκπαίδευση.

Σε περίπτωση σχολείου η φορέα η εκπαίδευση αφορά μαθητές Τετάρτης τάξης Δημοτικού και άνω.