ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩ

Αφορά όλα τα Ελληνικά σχολεία, δωρεάν εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Αφορά εφήβους και ενηλίκους που θέλουν να πιστοποιηθούν στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και την χρήση Απινιδωτών

Αφορά εφήβους και ενηλίκους που θέλουν να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές Βασικής Υποστήριξης της Ζωής του ERC

Aφορά την προεκπαίδευση παιδιών 5-10 ετών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες

Ανάπτυξη δικτύου πιστοποιημένων ανανηπτών και δημόσιων απινιδωτών και η οργάνωσή τους σε επίπεδο κοινότητας